Tema 4 Odabir aktivnosti

Aktivnosti se trebaju odabrati na temelju ciljne publike; mogu biti usmjerene na:

 • Picture139
  učenike
 • Picture140
  njihove roditelje
 • Picture138
  druge nastavnike ili edukatore (npr. sportske trenere, učitelje plesa itd.)

Aktivnosti intervencije trebaju se odabrati na temelju sljedećih tematskih kategorija:

 • Picture142
  Npr. dijeljenje informacija o uobičajenim čimbenicima rizika koji utječu na mentalno zdravlje i dobrobit diljem škole
 • Picture147
  O pandemiji ili izvanrednim javnozdravstvenim situacijama
 • Picture148
  O čestim poteškoćama mentalnog zdravlja – identifikacija i normalizacija simptoma
 • Picture149
  Odgovor na konkretan problem (npr. opća anksioznost u vezi s budućnošću)
 • Picture150
  Informacije o načinu korištenja postojećih mreža podrške, npr. roditelji, vršnjaci, stručna služba škole
 • Picture151
  Aktivnosti se trebaju osmisliti u skladu s politikom i propisima svake države koji se odnose na komunikaciju između nastavnika i učenika

Primjeri aktivnosti

Posebno osmišljena predavanja o dobrobiti, vođene online lekcije o mentalnom zdravlju, grupne rasprave o poteškoćama mentalnog zdravlja, igranje uloga (npr. kako reagirati ako vršnjak podijeli osobni problem ili zatraži pomoć) i posebni zadaci za domaću zadaću koji će se riješiti s roditeljima.

Prihvaćanje

Aktivnosti se trebaju osmisliti po načelu prihvaćanja svih učenika i svih problema te trebaju promicati normalizaciju poteškoća mentalnog zdravlja, npr. lošeg raspoloženja, zabrinutosti, panike, bespomoćnosti.

Uključivanje, jednakost i raznolikost

Svi učenici trebaju sudjelovati i imati na umu međusobne razlike te poštivati raznolikost i prihvaćati druge učenike.

Razmislite

Je li vaša škola ili jeste li vi osobno organizirali/proveli bilo kakve aktivnosti vezane za socio-emocionalno učenje za učenike?

Ako da:

 • Kakva je to bila aktivnost?
 • Je li dobro funkcionirala?
 • Postoje li područja koja bi se mogla poboljšati?

Ako ne:

 • Koje su zapreke?
 • Možete li predložiti ideje za početak provedbe takve vrste aktivnosti?

Prilikom osmišljavanja bihevioralnih intervencija imajte na umu 5 preporuka u nastavku:

Preporuka 1.

Identificirajte pojedinosti problematičnog ponašanja i uvjete koji ga uzrokuju i potiču

 • Točno opišite problematično ponašanje i njegov učinak na učenje.
 • Promatrajte i bilježite učestalost i kontekst problematičnog ponašanja.
 • Identificirajte što uzrokuje i što potiče problematično ponašanje.

Preporuka 2.

Modificirajte okolinu za učenje u razredu kako biste smanjili pojavu problematičnog ponašanja

 • Ponovite, ponovno provježbajte i potvrdite očekivanja u smislu ponašanja u razredu.
 • Modificirajte okolinu u razredu kako biste potaknuli učenje.
 • Prilagodite ili varirajte strategije podučavanja kako biste povećali mogućnosti za akademski uspjeh i angažiranost.

Preporuka 3.

Podučavajte i potvrdite nove vještine radi poticanja prikladnog ponašanja i očuvanja pozitivne atmosfere u razredu

 • Identificirajte područja gdje je učeniku potrebna konkretna uputa za prikladno ponašanje.
 • Podučavajte o vještinama davanjem primjera, vježbi i povratnih informacija.
 • Upravljajte posljedicama tako da se poticaji daju za prikladno ponašanje, a uskraćuju za neprikladno ponašanje.

Preporuka 4.

Oslonite se na odnose s kolegama i obiteljima učenika za kontinuirano usmjeravanje i podršku

 • Surađujte s drugim nastavnicima radi kontinuiranog usmjeravanja i podrške.
 • Izgradite suradničko partnerstvo s bihevioralnim stručnjacima u školi, susjedstvu i kvartu/mjestu, koji se mogu konzultirati s nastavnicima ako su problemi dovoljno ozbiljni da zahtijevaju traženje pomoći izvan učionice.
 • Potaknite roditelje i druge članove obitelji da sudjeluju kao aktivni partneri u podučavanju i poticanju prikladnog ponašanja.

Preporuka 5.

Procijenite ukazuju li problemi u ponašanju u cijeloj školi na potrebu usvajanja strategija ili programa na razini škole. Ako je tako, provedite one za koje je pokazano da smanjuju negativne i potiču pozitivne interakcije

 • Odgovorite na probleme u ponašanju na razini škole uključivanjem tima za poboljšanje škole.
 • Prikupite informacije o žarištima diljem škole, kao što su učestalost konkretnih problema u ponašanju na razini škole te vrijeme i mjesto kada do njih dolazi.
 • Nadgledajte provedbu i ishode koristeći učinkovitu metodu prikupljanja podataka i osigurajte dovoljno vremena da program počne funkcionirati.
 • Ako je to potrebno, usvojite program paketa intervencija koji dobro odgovara na identificirane probleme u ponašanju i odgovara školskom kontekstu.

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/PracticeGuide/behavior_pg_092308.pdf