Tema 3 Omogućavanje učinkovitih grupnih rasprava

Kako biste omogućili učinkovite grupne rasprave, morate biti svjesni uobičajenih reakcija na traumatsko iskustvo:

https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Kako biste omogućili učinkovite grupne rasprave, morate biti svjesni toga kojim je učenicima teško te promatrati njihove mehanizme za suočavanje:

Promatrajte

Ponašanje učenika i emocionalne reakcije te tražite simptome prekomjerne anksioznosti, boli, žalosti i povlačenja iz aktivnosti i od vršnjaka.

Slušajte

Što učenici podijele u razredu i prikupljajte informacije kako biste prepoznali njihove probleme i potrebe. Istražite jesu li razgovarali o svojim brigama s roditeljima/skrbnicima.

Uključite dodatnu podršku

Razgovarajte o svojoj zabrinutosti s roditeljima učenika i uputite ih na relevantnu podršku za mentalno zdravlje, npr. savjetnik, telefonska linija za pomoć itd.

https://childmind.org/topics/covid-kids-mental-health-challenges/#covid-and-mental-health-challenges

Razmotrite traumu i kulturne razlike kako biste proaktivno izgradili odnose i stvorili osjećaj zajednice

Koristite krugove, grupe i druge procese koji su temeljeni na znanjima o traumi, fokusirani na oporavak te uzimaju u obzir kulturne razlike kako biste omogućili učenicima da izraze svoje osjećaje, izgrade odnose i riješe probleme

Ako uočite nepravdu, igrajte aktivnu ulogu u odgovaranju na nepravdu i ispravljanju situacije

Podučavajte i predstavljajte modele oporavka, rješavanja problema i vještina rješavanja sukoba u razredu ili obrazovnom okruženju

nastavnici i drugi edukatori mogu razmotriti i prakticiranje usredotočene svjesnosti (Mindfulness) tijekom grupnih rasprava. Vidjeti Modul 1 i Modul 6 za upute po koracima i praktične alate za prakticiranje usredotočene svjesnosti u razredu s učenicima

Ova slika nepoznatog autora dijeljena je pod licencom CC BY
https://resilientpreschools.eu/wp-content/uploads/2021/08/RESILIENT-PRESCHOOLS_Toolkit-for-Preschool-Teachers_after-experts-1.pdf

Religijske i kulturne implikacije usredotočene svjesnosti

Pixabay.com
https://transformingeducation.org/resources/mindfulness-toolkit/

Neki učenici ili njihove obitelji mogu izraziti neslaganje s praksama povezanim s usredotočenom svjesnosti zbog vjerovanja da to narušava njihove vjerske tradicije ili da promiče određena vjerska uvjerenja (npr. budizam). Imajte razumijevanja za te brige, ali ponovite da se usredotočena svjesnost može prakticirati na način koji ne uključuje nikakvu vjersku, duhovnu ili metafizičku dimenziju (Kabat‐Zinn, 2003.). Prakticiranje usredotočene svjesnosti zapravo je prisutno u gotovo svim klasičnim svjetskim tradicijama i filozofijama, a motivacija i opravdanje za njezino uvođenje u obrazovanje temelje se na medicinskim saznanjima.