Tema 1 Uvod

Intervencijama u školi koje vode nastavnici može se pružiti podrška učenicima u vezi s njihovim mentalnim zdravljem i općom dobrobiti te se mogu poboljšati njihove emocionalne vještine, a takvi učinci mogu biti dugotrajni

Mackenzie i Williams, 2018.

Definicija intervencija

Kratkoročne aktivnosti koje se provode za cijeli razred ili za pojedince, a usmjerene su na konkretne potrebe učenika

Mentalno zdravlje učenika pogoršalo se zbog pandemije

Nastavnici trebaju naučiti proaktivno identificirati ponašajna, emocionalna i akademska područja u kojima je učenicima potrebna podrška te pružiti podršku učenicima prije nego što u praćenju gradiva zaostanu za drugima

Prednosti intervencija u vezi s mentalnim zdravljem koje vode nastavnici

Poboljšana dobrobit, prihvaćanje mentalnih bolesti, priznavanje emocionalne boli, smanjivanje stigme, poticanje adekvatnih ponašanja

Dodge, Daly i Sanders (2012) definiraju dobrobit kao „ravnotežu između resursa koji su pojedincu na raspolaganju i izazova s kojima se suočava. Kada su pojedinci suočeni s više izazova nego što imaju resursa, klackalica se spušta, a njihova se dobrobit smanjuje“.

Dodge i sur., 2012.
https://cstuk.org.uk/assets/pdfs/CST%20Trust%20Presentation%20AFC.pdf