Tema 5 Praćenje napretka

Pratiti napredak znači identificirati promjene u ponašanju učenika tijekom vremena. Te promjene trebaju biti u skladu s ciljem intervencije, odnosno s onime što je nastavnik želio postići prilikom osmišljavanja intervencije.

Primjer: nastavnik je osmislio predavanje o smanjivanju stigme vezane za anksioznost provođenjem satova o simptomima, prikladnim izrazima koji se trebaju koristiti, prepoznavanju znakova u ponašanju učenika itd. i može primijetiti promjene u sljedećim područjima:

 • Picture119
  Promjene vezane za opću dobrobit učenika
 • Picture121
  Povećana razina znanja ili svijesti o toj temi vezanoj za mentalno zdravlje
 • Picture120
  Poboljšanje u smislu prisutnosti simptoma (npr. smanjene razine stresa)
 • Picture122
  Pokazivanje podrške vršnjacima kad se suočavaju s poteškoćama mentalnog zdravlja
 • Picture123
  Uključenost u razredne aktivnosti, izvršavanje školskih obveza i poboljšano cjelokupno funkcioniranje

Praćenje napretka

Praćenje napretka i usporedba s ciljevima omogućuje nastavnicima, roditeljima i drugim dionicima da dobiju redovite povratne informacije o napretku ili nazadovanju

Prilagodba strategije

To će omogućiti nastavnicima da prilagode strategiju kad je učenicima potrebna dodatna pomoć, podrška ili pozornost

Pitanja za razmatranje

Koje ću alate/metode koristiti za provedbu intervencije? Kako ću pratiti napredak? Koje promjene trebam uočiti kako bih znao da to što činim funkcionira? Postoje li neke prilagodbe koje trebam uvesti?

Suočavanje s izazovima

Nakon odgovaranja na ta pitanja nastavnici će biti spremni za učinkovito rješavanje problema i odgovaranje na sve izazove s kojima se mogu suočiti prilikom provedbe intervencije