Tema 2 Prednosti kreativnog izražavanja

Kako umjetnost pomaže djeci da uspješno napreduju:

Kreativno izražavanje može se koristiti za sljedeće:

Source: the American art therapy association and positivepsychology.com