Tema 1 Uvod

Važnost samoizražavanja kroz umjetnost za djecu i adolescente

 • Picture220
  Tijekom pandemije virusa COVID-19 mnoga djeca i adolescenti učili su od kuće i ovisili su o svojim uređajima za povezivanje s vršnjacima, nastavnicima i obitelji.
 • Picture221
  Nužno je potaknuti učenike da se izražavaju pomoću kreativnih aktivnosti kao što su ples, pisanje, vizualne umjetnosti, gluma, glazba itd., posebice u takvim okolnostima.
 • Picture222
  Djeca nemaju razvijenu sposobnost i životna iskustva potrebna da shvate, verbalno izraze i procesiraju teška, negativna ili traumatska iskustva.
 • Picture223
  Umjetnost može predstavljati način za pružanje podrške i promicanje mentalnog zdravlja kod djece te predstavlja rješenje koje se temelji na dokazima.
 • Picture224
  Provedeno je nekoliko istraživanja koja pokazuju važnost uključivanja umjetnosti u živote učenika kod kuće i u obrazovnim sustavima (npr. Martin i Calvert, 2018.).
Ova slika nepoznatog autora dijeljena je pod licencom CC BY-ND
 • Picture225
  Primjerice, jedno je istraživanje (Malboeuf‑Hurtubise i sur., 2021.) pokazalo da su online intervencije crtanja na temelju emocija korisne za poboljšanje mentalnog zdravlja kod djece osnovnoškolske dobi u kontekstu pandemije virusa COVID-19.
 • Picture226
  Konkretno, intervencije crtanja smanjile su razine nepažnje i hiperaktivnosti.
 • Picture227
  To je istraživanje također pokazalo da je provedba takvih intervencija online i na daljinu, putem platforme za videokonferenciju, izvediva i primjerena u kontekstu škole.