Aktivnosti

Aktivnost 1

Uloga je nastavnika:

A. dati akademsku podršku učenicima – oni ne mogu pružiti ni zamijeniti specijalističku skrb u odnosu na poteškoće mentalnog zdravlja, posebice tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija

B. savjetovati učenike u vezi s emocionalnim problemima i problemima u ponašanju tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija

C. obrazovati učenike i pružati im podršku u vezi uobičajenih poteškoća mentalnog zdravlja tijekom izvanrednih javnozdravstvenih situacija

D. organizirati grupno savjetovanje za roditelje radi pružanja podrške roditeljima u vezi s poteškoćama mentalnog zdravlja kod učenika

Aktivnost 2

Koje od sljedećih rečenica predstavljaju SMART ciljeve? (odaberite dvije)

1. Do kraja polugodišta učenici će biti upoznati s uobičajenim simptomima anksioznosti i stalne zabrinutosti

2. Naučiti ću prakticirati ljubav i suosjećanje prema sebi

3. Organizirati ću predavanje na temu razmjene ideja s učenicima kako bismo razgovarali o stigmi u vezi s mentalnim zdravljem

4. Tijekom sljedećeg roditeljskog sastanka obavijestit ću roditelje o dostupnim uslugama u vezi s mentalnim zdravljem za djecu u zajednici

Aktivnost 3

Vrednovanje:

A. Pomaže ravnatelju škole da ocijeni moj rad

B. Nije potrebno jer sam mogu vidjeti funkcionira li program ili aktivnost ili ne

C. Podrazumijeva procjenu uspjeha učenika

D. Pomaže mi da vidim što je dobro primljeno, a koji element programa treba prilagoditi