Aktivnosti

Aktivnost 1

Je li izjava u nastavku točna ili netočna?

Umjetnost može pomoći djeci da se oporave i da bolje komuniciraju jer su njihove jezične vještine ograničene.

Aktivnost 2

Je li izjava u nastavku točna ili netočna?

Važno je odraditi standardni plan i program predviđen za određeni dan, a ako ostane dovoljno vremena, mogu se ubaciti kreativne aktivnosti.

Aktivnost 3

Je li izjava u nastavku točna ili netočna?

Ako učenik radi greške tijekom procesa izrade umjetničkog djela, važno je pokazati mu koji je ispravan način.